Find Posts By Topic

Othello community invited to share feedback on activating youth spaces and programs!

Your voice is needed in the discussion!

The Othello Central Square Stakeholders group and Seattle Parks and Recreation are hosting four community meetings at different locations throughout the Othello Community. We want to learn what kind of facilities, programming, and spaces are needed to support a thriving Othello youth community.

Translators will be available for Amharic, Cantonese, Somali, Spanish, and Vietnamese. Please see translated community meeting information below.

Community Meetings:

Translated Materials:

Reúnase con Seattle Parks and Recreation para hablar sobre los programas y los espacios que necesitan los jóvenes de Othello.

Se ofrecerá comida y bebida, y se brindará apoyo a los jóvenes con actividades.

Se contará con traductores de amárico, cantonés, somalí, español y vietnamita.

Fecha y lugar de las reuniones:

 • 24 de enero a las 5 p. m.: Van Asselt Community Center
 • 7 de febrero a las 5 p. m.: Union Gospel Mission
 • 21 de febrero a las 5 p. m.: UW Commons

________________________________________________________________________________________________________________

请参加西雅图公园和休闲局 (Seattle Parks and Recreation) 的会议,分享 Othello 社区青少年需要什么项目和空间。

届时将提供食品饮料,还会有青少年支持活动。

将提供阿姆哈拉语、广东话、索马里语、西班牙语和越南语翻译。

会议日期和地点:

 • 1 月 24 日下午 5 点,地点:范阿塞尔特社区中心 (Van Asselt Community Center)
 • 2 月 7 日下午 5 点,地点:联合福音教会 (Union Gospel Mission)
 • 2 月 21 日下午 5 点,地点:华盛顿大学 (University of Washington, UW) 共享空间 (UW Commons)

________________________________________________________________________________________________________________

Fadlan ku soo biir Beeraha Nasashada iyo Madadaalada ee Seattle (Seattle Parks and Recreation) si aad u wadaagto barnaamijyeeynta iyo boosaska loogu baahan yahay dhalinyarada Othello.

Cunto iyo cabitaan ayaa la bixin doonaa, oo taageerada dhalinyaradana ayaa la noqon doontaa mid la heli karo iyadoo ayna la socdaan waxqabadyo.

Turjubaano ayaa loo heli doonaa luuqaddaha Amxaariga, Kantoniiska, Af-Soomaaliga, Isbaanishka, iyo Fiyatnaamiiska.

Taariikhaha iyo goobaha kulamada:

 • Janaayo 24-teeda markey tahay 5 galabnimo Xarunta Bulshada ee Van Asselt (Van Asselt Community Center)
 • Febraayo 7-deeda markey tahay 5 galabnimo, Ururka Hawlgalka Injiilka (Union Gospel Mission)
 • Febraayo 21-deeda markey tahay 5 galabnimo, Goobaha Dadweynaha ee Jaamacadda Washington (University of Washington, UW)

­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________________________________________

Vui lòng tham gia cuộc họp với Seattle Parks and Recreation để chia sẻ về những chương trình và không gian cần thiết cho thanh thiếu niên Othello.

Sự kiện sẽ có đồ ăn và thức uống cũng như dịch vụ hỗ trợ thanh thiếu niên trong các hoạt động.

Sẽ có thông dịch viên Tiếng Amhara, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Somali, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt.

Ngày và địa điểm họp:

 • 5 giờ chiều ngày 24 tháng 1, Van Asselt Community Center (Trung Tâm Cộng Đồng Van Asselt)
 • 5 giờ chiều ngày 7 tháng 2, Union Gospel Mission (Hội Truyền Giáo Phúc Âm Hợp Nhất)
 • 5 giờ chiều ngày 21 tháng 2, UW Commons (Trung Tâm Học Tập Chung Của Đại Học Washington)

________________________________________________________________________________________________________________

Othello ወጣቶች ምን ዓይነት ፕሮግራሞች እና ቦታዎች እንደሚያስፈልጉ ለማካፈል እባክዎን Seattle Parks and Recreation(Seattle ፓርኮች እና መዝናኛዎች) ጋር ይቀላቀሉ።

ምግብ እና መጠጦች ይሰጣሉ፣ እና የወጣቶች ድጋፍ እንቅስቃሴዎች ይገኛሉ።

ለአማርኛ፣ ለካንቶኒዝ፣ ለሶማሊኛ፣ ለስፓኒሽ እና ለቬትናምኛ ተርጓሚዎች ይገኛሉ።

የስብሰባ ቀናት እና ቦታዎች፦

 • ጃንዋሪ 23 ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ – ቨርቿል ዙም ስብሰባ https://zoom.us/j/95344163076?pwd=TS9lc2d6dys3WDl4ZkZxUElobGpEdz09
 • ጃንዋሪ 24 ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ በVan Asselt Community Center(Van Asselt ማህበረሰብ ማዕከል)
 • ፌቡራሪ 7 ከቀኑ 5 ሰአት ላይ፣ Union Gospel Mission(የህብረት ወንጌል ተልዕኮ)
 • ፌቡራሪ 21 ከቀኑ 5 ሰአት ላይ፣ University of Washington Commons(ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ኮመንስ)